Show And Share Ku happy zone ครั้งที่1

1542087551066

Show And Share Ku happy zone ครั้งที่1

กิจกรรม “ความสุขสู่… เส้นทางอาชีพ”

❗FREE❗ ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน

สำรองที่นั่งได้ที่ คุณนลินพรรณ กลิ่นคล้ายกัน

Tel. 065-634-6459 📞