วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๙ ปี

1542086378262

ประธานสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน และนายกองค์การบริหาร กำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๙ ปี