รับแหวนรุ่น KU75 (20-22 ตุลาคม 2558)

Ring2015

นิสิตที่สั่งจองแหวนรุ่น KU75 สามารถติดต่อรับแหวนรุ่นได้ที่ ห้องสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน
ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00-20.30 น.

หลักฐานในการมารับแหวน

– ใบจองแหวนรุ่น KU75
– บัตรประจำตัวนิสิต

หมายเหตุ นิสิตที่ได้ทำการจองแหวนรุ่น KU75 ไว้ ให้มารับแหวนรุ่นภายในวันและเวลาที่ประกาศไว้เท่านั้น หากไม่มาติดต่อภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่ประกาศไว้ถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามได้ที่
– ห้องสภานิสิตกำแพงแสน
– https://www.facebook.com/SC.KPS