โครงการสภารวมใจ ปันน้ำใจสู่สังคม 2558

_MG_0822

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการสภารวมใจ ปันน้ำใจสู่สังคม มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน จำนวน 83 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีการพัฒนาคุณภาพและได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

          กิจกรรมในโครงการสภารวมใจ ปันน้ำใจสู่สังคม

          ช่วงเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องสภานิสิตกำแพงแสน มีนางสาววรดา เสนอใจ ประธานสภานิสิตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ช่วงบ่ายมีการไปบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสว่างชาติประชาบำรุง นำทีมโดยนายวุฒินัทฐ์ หน่อแก้ว ประธานโครงการสภารวมใจ ปันน้ำใจสู่สังคม มีการกวาด/ถูศาลาวัด กวาดใบไม้บริเวณลานวัด รวมไปถึงล้างห้องน้ำในวัดอีกด้วย