สภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน ในงานเปิดโลกกิจกรรม ปี 2558

IMG_6577

     วันที่ 16 สิงหาคม 2558 สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรนิสิต ชมรมกำแพงแสน สโมสรนิสิตคณะต่างๆ ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2558 ณ หมู่บ้านกิจกรรม โดยภายในบูธของสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน มีกิจกรรมเชิญชวนให้น้องนิสิต ชั้นปีที่ 1 ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของสภาผู้แทนนิสิต เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆ ภายในวิทยาเขต นำเสนอกิจกรรมที่ผ่านมาของสภาผู้แทนนิสิต แจกของรางวัลจากกิจกรรม “สภาผู้แทนนิสิตคืออะไร?” รวมไปถึงเปิดรับสมัครสมาชิกชั้นปีที่ 1 เพื่อร่วมทำงานกับสภาผู้แทนนิสิตอีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/SC.KPS