โครงการสภาพบนิสิต ครั้งที่ 13

IMG_1391

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ “สภาพบนิสิต ครั้งที่ 13″ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.วิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของนิสิต ธรรมนูญนิสิต ระเบียบว่าด้วยการดำเนินกิจกรรม รวมไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

     สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SC.KPS